BAZAAR Advertorial: CONCURS „BCBG MAXAZRIA – 1 year of Good Style & Attitude!”

0
92

BCBG MAXAZRIA aniverseaza 1 an de stil si atitudine in Romania!
Participa la concurs si poti castiga 1 voucher de 7 zile de la World Class, o invitatie la evenimentul aniversar BCBG MAXAZRIA si o esarfa BCBG MAXAZRIA!

Cum? Da share la aceasta postare a concursului “BCBG MAXAZRIA – 1 year of Good Style & Attitude” pe pagina ta personala, iar apoi trimite datele tale de contact si dovada postarii (pe pagina ta de Facebook) la adresa de e-mail: [email protected]
Aduna cele mai multe like-uri pentru aceasta postare si BCBG MAXAZRIA te declara CASTIGATOARE. Te vor astepta in magazinul BCBG MAXAZRIA din Baneasa Shopping City, etaj 1, pentru ridicarea premiului, in data de 28 noiembrie, intre orele 18:30 si 22:00.
Inscrie-te acum!

REGULAMENTUL CONCURSULUI

BCBGMAXAZRIA <1 year of  Good  Style & Attitude> 27– 28 noiembrie 2013

 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorul concursului <1 Good Style, 1 Attitude’’  ’’(denumita in continuare “Concurs”) este  ESSENTIAL PROJECT DEVELOPMENT  S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 42 – 44, cladirea A, aripa A2, parter, camera 2, inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/11638/2010, avand cod fiscal R0 27757614 ,Cont bancar nr RO47 BACX 0000 0007 9870 3000 Unicredit Tiriac, reprezentata prin Magda Oancea in calitate de ADMINISTRATOR.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, de a-l opri in orice moment al acestuia si/sau a schimba regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook Harper’s BAZAAR.

Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, pe pagina oficiala de Facebook Harper’s BAZAAR,  in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Pagina de Facebook Harper’s BAZAAR  poate fi accesata la adresa:

http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul va incepe la data de 27 noiembrie 2013, incepand cu ora 15:00 si se va desfasura pana la data de 28 noiembrie  2013, ora 15:00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Concursului”).

3.2. Inainte de inceperea Concursului si dupa incetarea duratei acestuia, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe pagina de Facebook Harper’s BAZAAR, pe www.facebook.com, la adresa http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice, cu varsta de 18 ani impliniti inainte de data inceperii concursului, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

4.2. La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului sau ai magazinului BCBG MAXAZRIA, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus. Participantul/participanta va participa la prezentul Concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1.  Pentru a se inscrie in Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  1. sa dea like and share pe pagina lor de facebook,  la postarea concursului” BCBG MAXAZRIA – 1 year of Good Style and Attitude”  de pe pagina de facebook Harper’s Bazaar.
  2. Sa trimita un e-mail cu subiectul ,,BCBG MAXAZRIA – 1 year of Good Style and Attitude” , la adresa [email protected] cu datele de contact ale concurentului (nume, prenume, numar de telefon, link catre pagina personala de Facebook) si dovada postarii.
  3. sa fie  fane Harper’s Bazaar.

5.2. Mecanism premii Facebook:

Participantii trebuie sa urmeze pasii de mai jos:

a) Sa acceseze pagina Facebook http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

b) Sa dea “like &share” paginii concursului “BCBG MAXAZRIA – 1 year of Good Style and Attitude “pe pagina lor personala de facebook.

c)  Sa trimita un e-mail cu subiectul “BCBG MAXAZRIA – 1 year of Good Style and Attitude “la adresa [email protected] cu datele de contact ale concurentului (nume, prenume, numar de telefon, link catre pagina personala de Facebook) si dovada postarii.

d) sa fie fane Harper’s Bazaar

5.2.1. Pentru a fi considerat valid, raspunsul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– Mailul sa fie trimis in perioada Concursului 27 noiembrie 2013, dupa ora 15:00 – 28 noiembrie 2013, pana in ora 13:00.

– Sa fie trimis pe adresa de e-mail [email protected] cu subiectul “BCBG MAXAZRIA – 1 year of Good Style and Attitude “

Participantii sa fie fani Harper’s Bazaar

Pentru a participa la prezentul concurs, o persoana trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile de mai sus.

Participand la prezentul Concurs, participantul/participanta isi exprima acordul in mod ferm si neechivoc ca toate drepturile de proprietate intelectuala asupra materialului inscris in Concurs sa fie transferate catre ESSENTIAL PROJECT DEVELOPMENT  S.R.L. indiferent daca respectivul/respectiva participant(a) este premiat(a) cu premiul Concursului sau nu, ori daca a fost validat/acceptat sau nu in cursa pentru premii.

Prin urmare atat pe parcursul, cat si dupa incetarea Concursului, in calitate de titular al tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor inscrise in Concurs, precum si al tuturor celorlalte drepturi de proprietate intelectuala transmisibile conform legii, dupa caz,  ESSENTIAL PROJECT DEVELOPMENT  S.R.L. va avea dreptul sa foloseasca oricare dintre materialele realizate in cadrul Concursului, in mod exclusiv si la propria alegere, integral sau partial, in forma originala sau modificata, in orice mod si in orice moment, inclusiv in campanii publicitare, fara obligatia platii vreunei sume de bani sau alte contraprestatii catre participantul/participanta care a transmis si inscris materialul respectiv in Concurs.

5.2.2. Criteriul de desemnare al castigatorului/castigatoarei  este numarul de like-uri primite pe pagina de facebook personala in urma “share-ului” paginii concursului de pe pagina de facebook Harper’s Bazaar. Pe pagina personala. Participantul/participanta care trimite mail cu nume & prenume, inclusiv dovada postarii, la adresa [email protected] pana la data de 28 noiembrie 2013 ora 13:00 si primeste cele mai multe like-uri,  va fi considerat(a) castigatorul/castigatoarea Concursului.

In perioada Concursului orice persoana care detine cont de Facebook,  si este fan Harper’s  BAZAAR poate participa la concursul “BCBG MAXAZRIA – 1 year of Good Style and Attitude”.

Castigatorul/castigatoarea va fi anuntat(a) pe pagina

http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania in data de 28 noiembrie 2013, ora 16:00,

iar Organizatorul va contacta castigatorul/castigatoarea.

5.2.3. Participarea la concurs se face doar prin trimiterea mailului la adresa [email protected] Fiecare vizitator al paginii de Facebook Harper’s BAZAAR  http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania  poate trimite un singur mail. 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. In cadrul acestui Concurs, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

O invitatie (electronica)la evenimentul aniversar al brandului BCBG MAXAZRIA care va avea loc in data de 28 noiembrie 2013, incepand cu ora 18:30, o esarfa  BCBG MAXAZRIA, in valoare de 84 lei si un voucher pentru 7 zile de la World Class valabil pana in data de 28 februarie 2014.

6.2 Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a premiilor. Premiul nu poate fi preluat decat de persoana care a fost desemnata castigatoare.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI/CASTIGATOAREI – MECANISM FACEBOOK

Castigatorul/castigatoarea va fi desemnat(a) si publicat(a) pe pagina http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania si pe online-ul Harper’s BAZAAR in data 28 noiembrie, ora 16:00.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorul/castigatoarea va fi anuntat(a) pe pagina Facebook Harper’s BAZAAR,  http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania si pe pagina principala a site-ului Harper’s BAZAAR . Tot pe pagina http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania vor fi anuntate si detaliile – cum castigatorul va putea intra in posesia premiilor. Castigatorul/castigatoarea se obliga sa furnizeze numele & prenume sau in mailul de participare la Concurs.

Castigatorul/castigatoarea va intra in posesia premiului in data de 28 noiembrie 2013 la magazinul BCBG MAXAZRIA din Baneasa Shopping City, etaj, 1, in cadrul evenimentului aniversar, intre orele 18:30 si 22:00.

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

9.1. Pentru a fi validat(a) drept castigatoare, participantul / participanta la Concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile 4, 5 si 7 ale Regulamentului Oficial al Concursului.

De asemenea, in momentul receptiei premiilor, Participantul/Participanta trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul).

9.2. Contestatii:

Contestatiile cu privire la numarul de puncte se pot face in 16 de ore de la data afisarii numelor castigatorilor pe site. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa [email protected] si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul, date de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;

Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii.

SECTIUNEA 10. INMANAREA PREMIILOR

Inmanarea premiilor castigatorilor se va face astfel: castigatorii vor fi anuntati pe: http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania iar Organizatorul  va oferi toate detaliile despre cum acestia pot intra in posesia premiilor, conform Sectiunii 8 de mai sus.

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1. Mailurile trimise inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in considerare.

11.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

11.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului (castigatorului/castigatoarei).

12.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Concursului etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 13. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

13.1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

13.2. Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, sunt rugati sa mentioneze acest fapt in e-mail-ul transmis catre Organizator, iar acesta din urma nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

13.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul/participanta la Concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

13.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul/Participanta la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre  ESSENTIAL PROJECT DEVELOPMENT  S.R.L.

13.5. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorului/castigatoarei si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.

SECTIUNEA 14. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

15.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina Facebook Beau Monde in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul Oficial al Concursului ,, este disponibil gratuit oricarui solicitant pe pagina Facebook: http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

SECTIUNEA 17. DETALII LOGISTICE ALE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Toate detaliile cu privire la Concurs pot fi consultate direct pe pagina Facebook Harper’s BAZAAR: http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania .

Organizatorul isi rezerva dreptul de a face modificari cu privire la desfasurarea Concursului BCBG MAXAZRIA – 1 year of Good Style and Attitude”  in cel mai scurt timp posibil si de a le comunica pe   http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

ESSENTIAL PROJECT DEVELOPMENT S.R.L.

 

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here