CONCURS Harper’s BAZAAR Romania & Clarins!

0
174

Concursul se desfasoara pe pagina oficiala de Facebook Harper’s BAZAAR Romania:

http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania 

Beneficii de frumusete ale cremei Clarins Extra-Firming Night

PIELE REINNOITA , MAI LUMINOASA.

La nivelul epidermei crema Extra-Firming Night protejeaza mediul in care traiesc celulele stem, keratinocitele.

Ajutand la protejarea potentialului de reinnoire a epidermei atunci cand acesta atinge virful activitatii sale,  Extra-Firming Night  protejeaza impotriva aparitiei ridurilor profunde si improspateaza aspectul proaspat si revigorat al pielii.

Un PLUS: previne aparitia petelor brune

Rezultatele ?

Piele mai fina pentru 89% dintre femei

Mai putine linii fine si riduri pentru 69% dintre femei

* Teste pe un esantion de  72 femei – 4 saptamani 

Regulament concurs

Concurs pe pagina de facebook Harper’s BAZAAR Romania, perioada 13 septembrie 2012 – 26 septembrie 2012

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorul concursului este  S.C. SANOMA HEARST ROMANIA SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/2509/1999, avand cod fiscal RO11570015, cont bancar nr. RO 30 INGB 000100015672891, ING BANK, reprezentata prin Elisabeth Loesberg, in calitate de Director General, si Theodor Manolache, in calitatea de Publisher, denumita in continuarea SANOMA HEARST.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, de a-l opri  in orice moment al acestuia si/sau a schimba regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook Harper’s BAZAAR Romania.

Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, pe pagina oficiala de Facebook Harper’s BAZAAR Romania in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Pagina de Facebook Harper’s BAZAAR Romania poate fi accesata la adresa:

http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Concursul va incepe la data de 13 septembrie 2012, dupa ora 13:00 si se va desfasura pana la data de 26 septembrie 2012, ora 23:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

3.2. Inainte de inceperea Concursului si dupa incetarea duratei acestuia, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe pagina de Facebook Harper’s BAZAAR Romania, pe www.facebook.com, la adresa http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice, cu varsta de 18 ani impliniti inainte de data inceperii campaniei, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

4.2. La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor Sanoma Hearst, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus. Participantul va participa la prezentul Concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1. Mecanism premii Facebook:

Participantii trebuie sa urmeze pasii de mai jos:

a) Sa acceseze pagina Facebook http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

b) Sa dea “like&share” layoutului de concurs

c)  Sa raspunda la intrebarea “De ce este importanta folosirea unei creme de noapte?”

Pentru a participa la prezentul concurs, o persoana trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile de mai sus.

Participand la prezentul Concurs, participantul isi exprima acordul in mod ferm si neechivoc ca toate drepturile de proprietate intelectuala asupra materialului inscris in Concurs sa fie transferate catre

S.C. SANOMA HEARST ROMANIA SRL, indiferent daca respectivul participant este premiat cu unul dintre premiile Concursului sau nu, ori daca a fost validat/acceptat sau nu in cursa pentru premii.

Prin urmare atat pe parcursul, cat si dupa incetarea Concursului, in calitate de titular al tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor inscrise in Concurs, precum si al tuturor celorlalte drepturi de proprietate intelectuala transmisibile conform legii, dupa caz, S.C.  SANOMA HEARST ROMANIA SRL va avea dreptul sa foloseasca oricare dintre materialele realizate in cadrul Concursului, in mod exclusiv si la propria alegere, integral sau partial, in forma originala sau modificata, in orice mod si in orice moment, inclusiv in campanii publicitare, fara obligatia platii vreunei sume de bani sau alte contraprestatii catre participantul care a transmis si inscris materialul respectiv in Concurs.

5.2.2. Criteriul de desemnare a celor 3 castigatori este prin tragere la sorti.

Trei persoane din cele inscrise in Concurs vor fi desemnate castigatoare prin tragere la sorti. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina  http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

Castigatorii trebuie sa contacteze Organizatorul conform datelor pe care acestia le vor anunta pe pagina http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania, pentru ca in felul acesta Organizatorul sa poata contacta castigatorii.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. In cadrul acestui Concurs, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

•   3 produse Clarins Extra Firming Night 50ml.

6.2 Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a premiilor. Premiul nu poate fi preluat decat de persoana care a fost desemnata castigatoare.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR – MECANISM FACEBOOK

Vor fi desemnati castigatori ai premiilor constand in cate 1 produs Clarins Extra Firming Night persoanele participante la concursul desfasurat pe http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania in perioada 13 septembrie 2012 – 26 septembrie 2012.

Fiecare castigator va fi desemnat si publicat pe pagina http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania in maxim 5 zile de la terminarea Concursului.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile constand in 3 produse Clarins Extra Firming Night (fiecare castigator din cei 3 va primi un altfel de produs) vor fi acordate castigatorilor valizi, in maxim 14 zile calendaristice de la validare.

Fiecare castigator va fi anuntat pe pagina Facebook Harper’s BAZAAR Romania http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

Tot pe pagina http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania vor fi anuntate si detaliile – cum castigatorul va putea intra in posesia premiilor. Organizatorul va lasa o adresa de mail valida la care castigatorii vor putea sa trimita datele personale: Nume/ Prenume/ CNP/ nr. telefon. In felul acesta Organizatorul va putea intra in posesia datelor de contact ale castigatorilor.

Castigatorul se obliga sa furnizeze aceste informatii pe http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

Castigatorii vor fi contactati telefonic din momentul desemnarii drept castigator. Daca acesta nu raspunde va fi desemnat un alt castigator tot prin tragere la sorti. In cazul in care nici acest participant nu raspunde, se va repeta aceeasi procedura, pana la acordarea tuturor premiilor.

In cazul in care numarul de participanti validati conform criteriilor descrise in sectiunea 8 va fi mai mic decat numarul premiilor alocate pentru aceasta Campanie, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.

Premiile vor fi acordate castigatorilor in cel mult 14 zile calendaristice de la data validarii premiului.

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

9.1.        Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile 4, 5 si 7 ale Regulamentului Oficial al Concursului.

De asemenea, in momentul receptiei premiilor, Participantul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul).

9.2.        Contestatii:

Contestatiile cu privire la numarul de puncte se pot face in 16 de ore de la data afisarii numelor castigatorilor pe site. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa [email protected] si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul, date de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;

Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii.

SECTIUNEA 10. INMANAREA PREMIILOR

Inmanarea premiilor castigatorilor se va face astfel: castigatorii vor fi anuntati pe: http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania, apoi contactati telefonic. Organizatorul  le va oferi toate detaliile despre cum acestia pot intra in posesia premiilor.

SECTIUNEA 11. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

11.1. Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

11.2. Lista castigatorilor premiilor Concursului  cu numele acestora si premiul castigat va fi publicata pe pagina http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania pe masura ce acestia vor fi validati, dar nu mai tarziu de 1 octombrie 2012.

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII

12.1. Postarile inscrise inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in considerare.

12.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

12.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

13.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

13.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

13.3. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Concursului etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 14. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

14.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale Participantilor la acest Concurs in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

14.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

14.3. Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

14.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

14.5. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C.  SANOMA HEARST ROMANIA SRL .

14.6. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor caitigatorilor si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.

SECTIUNEA 15. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 16. FORTA MAJORA

16.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

16.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina Facebook Marie Claire in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul Harper’s BAZAAR Romania: https://www.harpersbazaar.ro/category/concurs/

SECTIUNEA 18. DETALII LOGISTICE ALE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Toate detaliile cu privire la Concurs pot fi consultate direct pe pagina Facebook Marie Claire: http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania si pe https://www.harpersbazaar.ro/category/concurs/

Organizatorul isi rezerva dreptul de a face modificari cu privire la desfasurarea Concursului in cel mai scurt timp posibil si de a le comunica pe http://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania

S.C.  SANOMA HEARST ROMANIA SRL .

 

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here