Regulamentul oficial al concursului “Lucrarea ta poate fi pe coperta BAZAAR ART”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI – City Publishing

1.a. Organizatorul concursului este City Publishing SRL, persoana juridică română cu sediul social în Municipiul București, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/25628/1994, avand CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UniCredit Bank sucursala Grigore Mora, reprezentată prin Vamesu Adrian în calitate de administrator.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificari să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina de internet a organizatorului.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

La acest concurs pot participa persoane cu rezidenţa în România, mai puţin angajaţii societăţii City Publishing, colaboratorii City Publishing care sunt implicați în acest proiect, angajații partenerului campaniei, colaboratorii partenerului campaniei care sunt implicați în acest proiect, precum şi rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFAŞURARE

Concursul se va desfăşura în perioada 19 octombrie- 8 noiembrie 2021.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.a. In perioada 19-28 octombrie – Artiștii care se înscriu postează o fotografie cu una dintre lucrările lor pe conturile personale de Facebook și Instagram și își exprimă dorința de a participa în campania BAZAARlovesART. Postările trebuie să fie publice.

Dacă vor să înscrie mai multe lucrări, vor face mai multe postări în social media.
Pentru ca postările să fie vizibile și luate în considerare de către juriu, trebuie să fie publice și să conțină neapărat:
Pe Instagram: @harpersbazaarro, #BAZAARlovesArt
Pe Facebook, tag către https://www.facebook.com/harpers.bazaar.romania și #BAZAARlovesART

Juriul va primi toate lucrările în scrise prin aceste postări și va alege 10 finaliști. Toți cei 10 finaliști vor apărea în suplimentul Harper’s Bazaar ART dacă:

  • Furnizează revistei fotografii de bună calitate cu operele lor de artă, la 300 dpi. Artistul trebuie să dețină drepturile pentru creațiile fotografice și să le trimită redacției respectând deadline-ul;
  • Răspund la întrebările pentru realizarea articolului în timp util, conform deadline-ului primit de la echipa redacțională.

Dintre cele 10 lucrări, una, cea votată de public va fi pe coperta suplimentului BAZAAR ART.

Lucrările câștigătoare vor fi promovate atât pe Facebook, cât și pe Instagram.

Procesul de votare va avea loc DOAR pe Instagram – va fi aleasă lucrarea cu cele mai multe like-uri în intervalul de timp stabilit, 1-7 noiembrie.

4.b. In perioada 1-7 noiembrie, citioarele sunt invitate sa voteze una dintre cele 10 lucrari finalist prin like la poza cu lucrarea favorită si un comentariu. Concursul va promovat si pe pagina de Facebook @harpers.bazaar.romania

Participantele trebuie să intre pe Instagram pagina officiala @harpersbazaarro, sa voteze lucrarea favorită si să lase un comentariu. Extragerea se va face dintre participantele care au lăsat comentarii.

Pe 8 noiembrie ora 12:00 se face extragerea aleatorie pe Instagram a unei castigatoare dintre cele care au votat lucrarea care va aparea pe coperta Bazaar Art din decembrie. Aceasta castiga o bijuterie semnata de un designer român.

4.c. Artistii participantI trebuie sa aiba varsta minima de 25 de ani.

5. DESEMNAREA CAŞTIGĂTORILOR

5.a. După validarea condițiilor de înscriere în concurs, desemnarea câștigătorului pentru artistul de pe coperta se va face in data de 8 noiembrie ora 12:00 , validat de catre juriul desemnat de catre redactia Harper’s Bazaar Romania. Câștigătorul va fi anunțat de către redacție in maximum 24 de ore.

Ulterior, numele artistului castigator cat si a celor care vor aparea pe editia de decembrie Bazaar Art vor fi publicate și pe www.harpersbazaar.ro si social media.

Dacă din orice motiv castigatorul nu poate oferi materialele mentionate la punctul 4.a premiul revine automat următoarei lucrari clasate în concurs.

5.b. După validarea condițiilor de înscriere în concurs, desemnarea castigatorului pentru bijuteria semnata de un artist roman, se va face in data de 8 noiembrie ora 12:00 , premiu validat de catre redactia Harper’s Bazaar Romania. Câștigătoul va fi anunțat de către redacție in maxim 24 de ore prin comentariu și mesaj privat. Dacă nu va răspunde în 48 de ore, vom selecta alt câștigător.

6. PREMII

6.a. Aparitia cu lucrarea inscrisa la concurs pe coperta Bazaar Art editia decembrie 2021

6.b. O bijuterie semnata de un artist roman, Cleopatra Cosulet, in valoare de 600 lei.

7. REVENDICAREA SI EXPEDIŢIA PREMIILOR

Câștigătorii vor fi contactati pe paginile lor de Facebook/ Instagram in maxim 24 de orae de la anuntarea castigatorilor. pentru confirmare şi detalii privind modalitatea de expediere a premiului. În cadrul acestei campanii, nu este posibilă înlocuirea premiilor constând în produse cu contravaloarea acestora în bani sau alte obiecte şi dreptul de a revendica premiile nu poate fi cedat către terți.

Revendicările nejustificate de premii, falsurile şi plangerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru organizator în solicitarea de daune interese.

Organizatorul nu işi asumă responsabilitatea acordării premiului în situatia în care datele de contact ale câştigătorului (numele, prenume, adresa de e-mail) nu sunt comunicate corect și complet de acesta. Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Punerea în posesie a premiului va fi condiționată de îndeplinirea obligațiilor legale privind reținerea și virarea impozitului prevăzut de lege, dacă va fi cazul.

Premiile sunt expediate de catre City Publishing.

8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, daca este cazul.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor

9. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe www.harpersbazaar.ro . Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizarea concursului este o acțiune în cadrul unei campanii de promovare a brandului Bazaar Art.

Datele furnizate vor fi utilizate în scopul derulării Concursului, dar și pentru promovarea brandului Bazaar Art.

Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru scopul organizarii și defășurarii Campaniei, Organizatorul va prelucra
următoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”):
– de la participanți: numele și prenumele, precum și username-ul de pe Instagram sau Facebook.
– de la câștigători: nume, prenume, adresa și numărul de telefon

Numele, prenumele și username-ul câștigătoarelor vor fi făcute publice prin afișare pe site-ul revistei, www.harpersbazaar.ro pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram a revistei Harper’s Bazaar.

Numele, prenumele, adresa câştigătorilor precum și alte date furnizate
pentru expedierea premiului, vor fi utilizate de Organizator, în scopul punerii în
posesia premiilor, în scop declarativ și vor fi prelucrate și arhivate cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

Datele de identificare, inclusiv CNP-ul beneficiarilor premiilor in scopul declararii si platii impozitului, date ce vor fi prelucrate si stocate conform prevederilor legale.

În scopul realizării obiectivelor campaniei, Organizatorul poate utiliza datele de contact și dupa derularea concursului, timp de 2 ani de zile, pentru a transmite prin e-mail, noi oferte, invitaţii la evenimente asociate.

Prin participarea la acest concurs, participanţii își exprimă în mod explicit consimțământul ca datele furnizate odată cu înscrierea sau în vederea ridicării premiului să fie prelucrate de către Organizator în scopul derulării campaniei şi în scopurile menţionate mai sus.

Drepturile participantilor.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, persoanele vizate au următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate;
2. Dreptul de a rectificarea sau șterge datele cu caracter personal – însemnând posibilitatea rectificării datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor în anumite cazuri;
3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când persoana vizată consideră ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, până la rectificarea acestora;
4. Dreptul persoanei vizate de a-și retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
5. Dreptul de opoziție – însemnând dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării;
6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau ar afecta-o într-o măsurăa semnificativă;
7. Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente în baza de date a organizatorului către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat
8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
9. Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.
Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata în orice moment, utilizând datele de contact ale Organizatorului.

EXERCITAREA DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal îți poți exercita toate drepturile prevăzute de lege prin următoarele modalități:
1. Prin mail la adresa: [email protected]
2. Printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată pe adresa Drumetului 54 sector 3 Bucuresti, cu mențiunea „În atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”.

11. PREVEDERI FINALE

Participanţii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automată a câştigurilor. Imaginile premiilor din pagina de concurs sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a afişa respectivele modificări pe site. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior. Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: [email protected], Departament Relații cu cititorii, pană la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

12. LITIGII

Orice plângeri sau nemulțumiri pot fi adresate direct Organizatorului și părțile vor încerca să soluționeze amiabil orice nemulțumire sau plângere în legătură cu derularea concursului.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

13. FORŢA MAJORĂ

În sensul prezentului Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil, inevitabil şi mai presus de controlul Părţilor, care a survenit după publicarea prezentului Regulament şi care a împiedicat ori a întârziat îndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stipulate în acesta. În cazul în care circumstanţele de Forţă Majora se extind pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni consecutive, societatea este exonerată de toate obligaţiile asumate prin prezentul regulament.